Biuletyn
Informacji Publicznej

Przetargi

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 10:30

ogloszenie_o_zamowieniu

SIWZ

zalaczniki_wersja_edytowalna

załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc I

załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc II

załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc III

załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc IV

załącznik 6.1. projekt wodno-kanalizacyjny

wyjasnienia_tresci_siwz

Zal_nr_1_przedmiar_wod_kan

Zal_nr_2_SSTWiORB_wod_kan

informacja_z_otwarcia_ofert

wybor_oferty_najkorzystniejszej

 

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin dodania przetargu: 2019-02-15

Uwaga! Zmianie uległ termin składania ofert tj. 18.03.2019 r. godz. 12:30.

Uwaga! Zmianie uległ termin składania ofert tj. 15.03.2019 r. godz. 10:30.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-04, godzina: 10:30

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załączniki wersja edytowalna 
załącznik 6.1. do siwz dokumentacja techniczna

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

wyjasnienia_siwz_zmiana_siwz_i_ogloszenia

zal_nr_1_do_wyjasnien_zmieniony_projekt_wykonawczy_dla_branzy_oswietlenie_uliczne

zal_Nr_2_do_wyjasnien_zmieniony_przedmiar_robot

II_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

II_wyjasnienia_siwz_zmiana_siwz_i_ogloszenia

Decyzja zatw. proj robot geolog12-09-2017

Decyzja zatwierdz. dok geolog-inżynierską 20-11-2017

DGI-układ drogowy,ul. Kazimierska,Rumia,10.2017

III wyjaśnienia

PW 2_Docelowa organizacja ruchu

informacja_z_otwarcia_ofert

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania