Oferta inwestycyjna

Tereny przemysłowe

Położenie

Nasz park inwestycyjny znajduje się w północnej części Rumi, w bliskim sąsiedztwie Portu w Gdyni, drogi krajowej S7, lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, Obwodnicy Trójmiasta oraz bocznicy kolejowej należącej do bazy paliw nr 21 w Dębogórzu. W bezpośrednim sąsiedztwie planowana jest budowa drogi Via Maris, która połączy nasze tereny z Drogą Czerwoną i Portem w Gdyni. Teren inwestycji jest częścią Doliny Logistycznej Portu.

Planowany sposób zagospodarowania terenu daje możliwość rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw z sektora MSP, a także zakładów przemysłowych, usługowych czy firm logistycznych. Zarówno wielkość jak i położenie umożliwiają stworzenie elementów intermodalnego terminalu dla portu w Gdyni.
 

Charakterystyka działki
 • Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej
 • Powierzchnia: 7,15 ha
 • Różnica poziomów terenu: teren płaski
 • Wielkość powierzchni zabudowy: maksymalnie 80%, przy zachowaniu 5% powierzchni biologicznie czynnej
 • Wysokość zabudowy: dla budynków technicznych i technologicznych dowolna, dla pozostałych 18 m
 • Poziom wód gruntowych: 1-1,2 m
Istniejąca infrastruktura
 • Elektryczność: napięcie – 15 kV, dostępna moc – 29 MW
 • Gaz: wartość kaloryczna – 40.679 MJ/Nm³, średnica rury – 160 mm, dostępna objętość – 500 Nm³/h
 • Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie: dostępna objętość – 300 m³/24h
 • Kanalizacja na terenie: dostępna objętość – 300 m³/24h
 • Oczyszczalnia ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie

Kapitał ludzki

Ogromnym atutem regionu jest dostępność wykwalifikowanej kadry z unikalnymi kompetencjami. Zgodnie z danymi przedstawionymi w Roczniku Statystycznym Województwa Pomorskiego za 2022 rok liczba mieszkańców w regionie wyniosła 2 358 328, z czego 58,9% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. 

Województwo pomorskie jest czołowym ośrodkiem akademickim w północnej Polsce. Funkcjonują tutaj 33 uczelnie wyższe, kształcące łącznie ponad 86 tysięcy studentów, z czego przeszło 20 tysięcy co roku trafia na rynek pracy jako absolwenci.
 

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 59,77% całkowitej liczby ludności w województwie pomorskim

Najwyższy poziom edukacji
 • 142 szkół branżowych I i II stopnia kształcących 16 380 uczniów
 • 106 szkół technicznych kształcących 39 657 uczniów
 • 33 uczelnie wyższe kształcące 86 439 studentów
Wyspecjalizowana kadra z unikalnymi kompetencjami
 • Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych: 2 889
 • Absolwenci szkół technicznych: 6 288
 • Absolwenci uczelnie wyższych: 20 776
Niska stopa bezrobocia

4,9% (marzec 2024)

*) Powyższe dane dotyczące kapitału ludzkiego w regionie pomorskim przedstawione zostały w oparciu o Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego za 2019 rok z dnia 31.12.2020 r.