Lokalizacja

Dostępność komunikacyjna

Powierzchnia miasta: 32,86 km2
Do portu morskiego w Gdańsku: 38 km
Do portu morskiego w Gdyni: 10 km
Do najbliższego portu lotniczego: 25 km
Do obwodnicy Trójmiasta: 3 km
Do miasta wojewódzkiego: 40 km

Za główne atuty regionu można uznać przede wszystkim korzystne położenie geograficzne, bliskość portu oraz ciągłą rozbudowę infrastruktury drogowej (autostrada A1 i dróg ekspresowych S6 i S7). Tereny inwestycyjne pod magazyny czy hale produkcyjne, oraz same magazyny do wynajęcia w Trójmieście i okolicach, znajdują się na jednym z najważniejszych skrzyżowań komunikacyjnych z północy na południe oraz ze wschodu na zachód Europy. Lokalizacja „na granicy Unii Europejskiej” czyni z Trójmiasta i okolic bramę Europy Środkowo-Wschodniej.

Obszar, na którym planowana jest realizacja projektu znajduje się w północnej części Rumi, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni, drogi krajowej S6, lotniska w Gdańsku, Obwodnicy Trójmiasta oraz bocznicy kolejowej Grupy PERN, umożliwiającej transport towarów wielkogabarytowych o nieokreślonych kształtach. Jest położony pomiędzy rzeką Zagórską Strugą, istniejąca drogą wewnętrzną, tzw. „Popiołówką”, granicą administracyjną miasta i kanałem Konitop, wzdłuż którego planowana jest Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej.

Teren inwestycji to naturalne zaplecze logistyczne portu w Gdyni, jednego z trzech głównych portów morskich w Polsce.

Rumia jest położona w Dolinie Logistycznej, stanowiącej płaszczyznę współpracy gmin i kluczowych podmiotów publicznych, gospodarczych, edukacyjnych i innych stanowiących naturalne zaplecze portu morskiego w Gdyni.

Działania członków Doliny Logistycznej nakierowane są na zagospodarowanie odpowiednich terenów jako centrum usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych i przemysł morski (w tym offshore).