Rumia Invest Park | BIP

BIP

Podmiot gospodarczy

Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby:
ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia
woj. pomorskie, Polska
Tel.: +48 883 100 855
e-mail: a.rodak@rumiainvest.pl
adres: www.rumiainvest.pl
nr konta: 77 1090 1102 0000 0001 3441 6176
NIP: 588 24 27 498
REGON: 367085124

Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000674167

Wysokość kapitału zakładowego: 19 927 500,00 PLN

Rumia Invest Park sp. z o.o.

Ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia
Prezes Zarządu: Agnieszka Rodak

  • © 2018-2019 Rumia Invest Park