Rumia Invest Park | Władze spółki

Władze spółki

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Rumi.

Rada Nadzorcza:
Marcin Frymark – Przewodniczący
Wawrzyniec Rybak – Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Voss – Sekretarz

Zarząd Spółki:
Agnieszka Rodak – Prezes Zarządu

Rumia Invest Park sp. z o.o.

Ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia
Prezes Zarządu: Agnieszka Rodak

  • © 2018-2019 Rumia Invest Park