Rumia Invest Park | Przetargi
 • Przetargi

  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-18, godzina: 10:30

  ogloszenie_o_zamowieniu

  SIWZ

  zalaczniki_wersja_edytowalna

  załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc I

  załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc II

  załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc III

  załacznik 6.1_dokumentacja techniczna_czesc IV

  załącznik 6.1. projekt wodno-kanalizacyjny

  wyjasnienia_tresci_siwz

  Zal_nr_1_przedmiar_wod_kan

  Zal_nr_2_SSTWiORB_wod_kan

  informacja_z_otwarcia_ofert

  wybor_oferty_najkorzystniejszej

   

  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi na odcinku od ul. Kazimierskiej do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego wraz z wysięgnikiem.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

  Termin dodania przetargu: 2019-02-15

  Uwaga! Zmianie uległ termin składania ofert tj. 18.03.2019 r. godz. 12:30.

  Uwaga! Zmianie uległ termin składania ofert tj. 15.03.2019 r. godz. 10:30.

  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-04, godzina: 10:30

  Załączniki:

  ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  załączniki wersja edytowalna 
  załącznik 6.1. do siwz dokumentacja techniczna

  ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

  wyjasnienia_siwz_zmiana_siwz_i_ogloszenia

  zal_nr_1_do_wyjasnien_zmieniony_projekt_wykonawczy_dla_branzy_oswietlenie_uliczne

  zal_Nr_2_do_wyjasnien_zmieniony_przedmiar_robot

  II_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

  II_wyjasnienia_siwz_zmiana_siwz_i_ogloszenia

  Decyzja zatw. proj robot geolog12-09-2017

  Decyzja zatwierdz. dok geolog-inżynierską 20-11-2017

  DGI-układ drogowy,ul. Kazimierska,Rumia,10.2017

  III wyjaśnienia

  PW 2_Docelowa organizacja ruchu

  informacja_z_otwarcia_ofert

  informacja_o_uniewaznieniu_postepowania

   

 • Rumia Invest Park sp. z o.o.Ul. Dębogórska 148
  84-230 Rumia
  Prezes Zarządu: Agnieszka Rodak

  © 2018 Rumia Invest Park