Rumia Invest Park | Podmiot gospodarczy
 • Podmiot gospodarczy

  Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Adres siedziby:
  ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia
  woj. pomorskie, Polska
  Tel.: +48 883 084 230
  e-mail: info@rumiainvest.pl
  adres: www.rumiainvest.pl
  nr konta: 77 1090 1102 0000 0001 3441 6176
  NIP: 588 24 27 498
  REGON: 367085124

  Oznaczenie sądu rejestrowego:
  Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
  KRS: 0000674167

  Wysokość kapitału zakładowego: 2 952 800,00 PLN

 • Rumia Invest Park sp. z o.o.Ul. Dębogórska 148
  84-230 Rumia
  Prezes Zarządu: Agnieszka Rodak

  © 2018 Rumia Invest Park